Hjælperpoints


Ledøje-Smørum Rideklub


Hjælperpoint Regler for hjælper-point


Hvis man hjælper til ved vores stævner får man som tak for hjælpen tildelt 10 point på arbejdstime.


Hvad kan man bruge sine point til?


Du kan bruge dine point til at starte stævner for i LØSR således, at hvis det koster kr. 90,-, skal du bruge 90 point.


Du kan kun bruge lige antal point, så hvis du f.eks. kun har 60 point, kan du ikke ligge de sidste kr. 30,- i kontanter.


Du kan også bruge dine point i cafeteriet til vores stævner. Her svarer 2 point til 1 kr. dvs. vil du købe noget der koster 12,- kr. skal du bruge 24 point.


Henvend dig i sekretariatet hvis du vil handle for point i cafeteriet.


Dine point er personlige og kan ikke overdrages til andre. Det er dog muligt at lade andre hjælpe til på dine vegne (f.eks. familiemedlemmer)

Disse point vil blive tildelt dig.


Når du ikke længere er medlem af LØSR bliver dine point nulstillet. Har du uoverensstemmelser vedrørende pointlisten skal det meddeles listefører

(Linda Reib) pr. mail: sekretaer@loesr.dk


Hjælp til Stævne


Når du starter stævne for LØSR, skal du hjælpe min. 2 timer til det stævne du starter. Du er selvfølgelig altid velkommen til at hjælpe mere. Hvis du hjælper mere end 4 timer, giver klubben en sodavand og lidt at spise 

© 2017 Ledøje - Smørum Rideklub. All Rights Reserved.