Hej Alle

Jeg oplever en masse, der snakker og spørger om disse ting:

·         Sidste år kunne vi ride ude hele vinteren
·         Det nye toplag er noget lort
·         Dressurbanen er skyld i kontingent omlægning
Så tænker lige, at komme med lidt information omkring kontingent og dressurbanen.
Først vil vi sige at omlægningen af kontingent bestemt ikke kun lavet fordi, vi har fået nyt toplag på dressurbanen.
Stigningen er en konsekvens af, at vi i de sidste år haft faldende indtægt fra stævner og manglende sponsorer.
Dernæst er stort set alle udgifter steget, det gælder udgifter til bla. D1, DRF samt Parasport Danmark og gebyrer til Bank mm. 
Så hvis vi skal have råd til at drive klubben og købe materiel mm., så er en kontingentstigning uundgåelig. 

Bestyrelsen lagde op til, at følge andre klubber og skifte til klubmodul og det blev vedtaget på Generalforsamlingen 2021. 

Klubmodul vil lette det daglige og frivillige arbejde for dem, der er i bestyrelsen og udvalg. Det vil samtidig gøre det lettere at informere medlemmer om, hvad der foregår i klubben, indkalde til møder og arrangementer. Systemet vil desuden kunne hjælpe os med rigtig mange andre ting, som bla. hjælperlister til stævner mm.

Så håber I vil tage godt imod det.

Banerne

Til det vil jeg starte med at sige, at vandet på dressurbanen intet har at gøre med, at vi har fået nyt toplag!

Før 2017/18, hvor vi fik lavet dræn/bærelag, havde vi mange dage hvor banen var under vand.
Efter vi fik lavet dræn/bærelag, har vi også oplevet vand på banen flere gange. Men efter omlægning er det blanke vand dog væk efter 48 timer uden regn.
Der er lavet test med det nye bærelag/toplag både alene og sammen, og her viser resultatet at vandet siver igennem begge lag på 48 timer. igen uden der kommer mere regn.
 
Men når det er sagt, så har vi et andet problem; vi har desværre fået for meget filt blandet i toplaget og det medvirker til, at banen er våd/smattet lidt for længe.

Med andre ord, fordi der er for meget filt blandet i toplaget holder det på vandet som en karklud og mængden af sand til at suge vandet, er for lille.

En anden grund til det meget vandet på banen denne vinter er ifølge tal jeg har fået fra DMI følgende:
Vinter 2020/21 NOV, DEC, JAN fik vi en del mindre vand end vi normalt får. Vi har i 2021/22 fået næsten det dobbelte af normalen.
så det er grunden til man kunne ride sidste år og desværre ikke denne vinter

 
Løsning.

Da vi desværre nok må vænne os til mere nedbør, så vil vi I år 2022 ændre blandingsforholdet imellem sand og filt. Samtidig laves der en løsning, så det blanke vand på de udsatte steder kan komme hurtigere væk. Dernæst vil vi søge om en harve, der er bedre til det nye toplag, end den vi har idag.


Kort fortalt vil vi gøre alt hvad vi kan, for at det i vinteren 2022/23 vil være muligt at ride på banen. Men vil bede jer om at være lidt tålmodige og forstående denne vinter.   

På bestyrelsens vegne

Jimmy 

PS.. Nu i er herinde på Portalen så husk at oprette en profil og betale kontingent

Nyheder

Sponsorer